Náves v Nákle
Svou polohou v Hornomoravském úvalu, tedy úrodném kraji zvaném Haná, je obec vlastně předurčena pro svůj hlavní směr činnosti a náplň běžného dne. Není to však už zdaleka jen zemědělství, kterému se místní občané věnují. V obci se rozrůstá standardní síť služeb, funguje zde základní škola, mateřská škola. V katastru obce je díky nalezištím písku i pískovna zaměstnávající řadu nákleských občanů. Návštěvníkům může Náklo nabídnout koupání v již zmíněné pískovně, v létě je zde též možnost stanování. Během roku se v obci koná i řada kulturních a zábavných akcí, jmenujme třeba závody sboru Dobrovolných hasičů, Jízda králů, vynášení Morény, ples Sokolů a jiných pořádajících, fotbalová utkání místních fotbalistů a další.

Počet obyvatel:
961 (stav k 1. 1. 2003)
Místní památka:Kostel, Boží muka, památník obětí 1. světové válce, sv. Floriánek, hrob Jana Opletala...
V obci:tři obchody, dvě hospody, pošta, kadeřnictví, holičství, pedikůra, kosmetika, masáže a jiné služby
Sv. FloriánekKříž s KristemBoží muka
Mezice
Náves v Mezicích
V písemných pramenech je o ní zmínka již u roku 1351. V této vsi se v průběhu 14. - 15. století vystřídala řada zemanských rodů. Poté byly Mezice rozděleny mezi tři vrchnosti. Největší díl patřil k panství kláštěra hradisko, menší díly mělo panství města Olomouce a panství města Litovle. Od roku 1850 vykonávaly správu již sjednocené obce volené orgány obecní samosprávy. Mezice patřily do tehdejšího okresu Litovel, po jeho zániku roku 1960 se jako místní část obce Náklo staly součástí okresu Olomouc.

Počet obyvatel:
341 (stav k 1. 1. 2003)
Člen rady:Přemysl Papica
Místní památka:Kaple
V obci:Dům Českého svazu chovatelů, Hospoda u Kamínků, Obchod se smíšeným zbožím, vodovod, plynofikace
Kříž u cesty do NáklaKaplička - MezicePomník obětem 1. sv. války
Lhota nad Moravou
Náves ve Lhotě
Ves vznikla kolonizační činností panství kláštera Hradisko, první zmínka o ní je z rokou 1606. Zdejší mlýn se však v pramenech uvádí již od roku 1474. Mlýn původně samotný byl v průběhu let obklopen několika chalupami na ochranu mlýna. Od nejstarších dob byla Lhota osadou Nákla, v roce 1850 se stala součástí obce Střeň, v letech 1919 - 1960 patřila do okresu Litovel. Místní částí obce Nákla se stala opět po roce 1960. Nejstarší budovou v obci je mlýn, tradici mělo i ochotnické divadlo. V obci působí také Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1929. Zmínit je třeba i rodný dům Jana Opletala.

Počet obyvatel:
156 (stav k 1. 1. 2003)
Člen rady:Jíří Peřina
Místní památka:Dřevěná zvonička, Dřevěný kříž, Boží muka
V obci:Obchod se smíšeným zbožím, Pohostinství Pod Lipou, vodovod, plynofikace
Zvonice ve LhotěDřevěný křížBoží muka