František Červínek František Červínek
Hanácký spisovatel. Narodil se roku 1858. Do obecné školy chodil v Nákle, pak studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a po absolvování práv vstoupil do soudní praxe v Olomouci. Jeho nejznámějším dílem je román "Břehule, čili poslední hastrman na Hané". Dále pak knihy: Lásko, milá lásko...; Z nového labyrintu světa; Na potulkách se Švandlou. Knihy vydával pod pseudonymem Alois Zábranský a Baltasar Pelyněk. František Červínek zemřel v roce 1921 v Uherském Hradišti. Jeho dílo Břehule... četl i Petr Bezruč, který Náklo několikrát navštívil, aby poznal rodný kraj autora této knihy.
Osobnosti obce Náklo
František Pišmistr František Pišmistr
Narodil se v roce 1864 v Nákle. Vystudoval gymnázium v Olomouci a theologii v Brně. Působil jako kaplan a později pak jako český kazatel ve Vídni. Z Vídně se přestěhoval do Jihlavy, kde roku 1937 zemřel. Napsal mnoho pedagogických pojednání a hojně psal také z katechetiky, homiletiky a sociologie. Zabýval se přírodou a pozorováním života v ní. Napsal velmi cenné práce o tetřevu hlušci, rorejsech a kukačkách.Svá díla publikoval pod pseudonymem František Nákelský.
Osobnosti obce Náklo
Ludmila Konečná Ludmila Konečná
Jako dcera Osvalda Vídrmana, se narodila Ludmila Konečná v Nákle roku 1862. Již od mládí se u ní projevovaly hudební vlohy. Zabývala se sbíráním lidových zvyků a obyčejů a ty pak popisovala v různých kalendářích. Psala také povídky z lidového života, kdy děj situovala právě do Nákla. Se svou sestrou stála v popředí průkopnic za kulturní a politická práva žen. Založila Dívčí akademii, byla členem kuratoria americké domoviny a předsednictva YWCY v Brně. Zemřela roku 1935 v Brně.
Osobnosti obce Náklo
Zdenka Wiedermannová Zdenka Wiedermannová
Narodila se v roce 1868. V 18-ti letech se stala učitelkou. Během let pracovala ve stavovské organizaci učitelů. Roku 1900 založila Jednotu učitelek moravských. Měla stytky s T. G. Masarykem a Dr. Fr. Drtinou. Roku 1905 založila se svou sestrou Ludmilou Dívčí akademii a ten samý rok začala vydávat časopis Ženská Reveu, později k tomu přibyl také list Právo ženy. Zemřela roku 1915.
Osobnosti obce Náklo
Karel Fišara Karel Fišara
Svého času proslulý v archeologických kruzích, narodil se v roce 1871. Od mládí jevil velký zájem o historii a přírodní vědy. Jeho sbírku historických předmětů tvořily zejména nálezy právě z Nákla a jeho okolí. Ve své době byl však místními obyvateli nepochopen, smáli se mu, že hledá staré hrnce. Jeho sbírky se ujal arcivévoda Eugen, velmistr řádu německých rytířů a uložil ji na hradě Bouzově. Později ji pro litovelské muzeum koupil Dr. Jan Smyčka. Zemřel roku 1910 a je pochován na nákelském hřbitově.
Osobnosti obce Náklo
Dr. Ladislav Navrátil Dr. Ladislav Navrátil
Vynikající moravský spisovatel regionalista a národohospodář se narodil v Nákle v roce 1892. V Olomouci vystudoval gymnázium, dále pak studoval práva a státovědu na Karlově Univerzitě a na univerzitě ve Štýrském Hradci. V Praze byl promován doktorem práv. Stal se osobním tajemníkem bývalého ministra obchodu Dr. Ad. Stránského. Od roku 1920 byl vedoucím redaktorem národohospodářské části Národní politiky. Roku 1934 založil Hanácký národohospodářský sbor, za což ho v Praze nazývali hanáckým konsulem. Během války uveřejňoval črty z hanáckého prostředí pod pseudonymem Láďa Náklov. Některé z nich pak vydal v knize "Z hanáckých rodin a gruntů".
Osobnosti obce Náklo
Josef Vrbka Josef Vrbka
Narodil se roku 1888 v Nákle. V osmi letech mu byla amputována levá noha. Ve dvanácti se věnoval chovu drobného zířectva o nemž pak často publikoval do různých odborných časopisů. Byl členem ornitologické společnosti a za svoji práci o ťuhýcích byl odměněn Akademií práce v Praze. Vydal řadu odborných knih. Byl redaktorem řady časopisů mimo jiné třeba i Český holubář. Vydával časopis Mojmírova říše. Napsal knihu o Nákle, která se jmenuje "Dějiny obce Nákla".
Osobnosti obce Náklo
Jan Opletal Jan Opletal
Narodil se 1. 1. 1915, ovšem jeho rodiče uvedli datum 31. 12 . 1914, to aby mohl o rok dříve nastoupit do učení. Jan navštěvoval školu v Nákle a později gymnázium v Litovli. V Praze pak na Karlově univerzitě studoval lékařskou fakultu. Tu ovšem nedokončil, důvodem byla jeho předčasná smrt. Zahynul na následky nacistických represí proti studentům. Dne 28. října 1939 se konala demonstrace studentů, kterou pražské gestapo rozhánělo střelbou do davu.
Hrob Jana Opletala v Nákle
Rodný domekJan Opletal byl postřelen do břicha a 11. listopadu následkům zranění podlehl. Na jeho památku a památku všem studentům je 17. listopad vyhlášen dnem studenstva na celém světě. V tento den v České republice Hitler po incidentu se studenty nechal pozavírat veškeré vysoké školy.Pamětní deska na rodném domku
Osobnosti obce Náklo
Marie Závodná Marie Závodná
Nejstarší občanka Nákla, která se narodila v roce 29. 5. 1894 a umřela 8. 8. 1996, se dožila 102 let. Pokud se podíváme na její rodné datum, zjistíme, že za svého života prožila spoustu významných dějinných událostí, příkladem 1. i 2. světová válka, vznik naší republiky a jiné. Ostatně ona sama si toho velmi pamatovala a často na některé významné události vzpomínala.
Osobnosti obce Náklo