Starosta obce - Karel ŠirokýKarel ŠIROKÝ - starosta obce
Funkci starosty vykonává v současné době Karel Široký - nákelský občan. Narodil se v roce 1943.

Místní samospráva
Starosta:Karel Široký
Místostarosta:Vojtěch Utíkal
Rada obce:Ing. Jan Zezula
Přemysl Papica
Jiří Peřina
Zastupitelstvo:Jaroslav Dostál
Ign. Pavel Gnip
Ing. Marta Hrabalová
František Kadláček
MUDr. Milan Labonek
Ing. Milan Ošťádal
Marie Přidalová
Josef Mrtýnek
Vladimíra Vymlátilová
Karel Závodný
Komise zatupitelstva:Finanční
 • Ing. Marta Hrabalová - předsedkyně
 • Ing. Pavel Gnip
 • Ing. Milan Ošťádal
 • Josef Mrtýnek
 • Vladimíra Vymlátilová

  Kontrolní

 • Jaroslav Dostál - předseda
 • MUDr. Milan Labonek
 • Marie Přidalová
 • Karel Závodný
 • Ing. Karel Turek

  Stavební

 • František Kadláček - předseda
 • Ludmila Otiepková
 • Ing. Jaroslav Špunda
 • Jan Neoral
 • Karel Dolínek
 • Obecní vyhlášky

  Vyhláška č. 5/1996 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ - plalná

  Vyhláška č. 1/1997 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - platná

  Vyhláška č. 2/1997 o místních poplatcích - platná

  Vyhláška č. 1/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1997 -platná

  Vyhláška č. 2/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - platná č. 3/1998 o nakládání s komunálními a stavebními odpady -platná

  Vyhláška č. 2/1999, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/96 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MS - platná

  Vyhláška č. 1/2001, o odpadech

  Vyhláška č. 2/2001, o odpadech

  Vyhláška č. 1/2002, o územním plánu obce Náklo

  Vyhláška č. 2/2002, o ochraně zeleně a veřejného pořádku

  Vyhláška č. 3/2002

  Obecní úřad
  Samotný obecní úřad se nachází v nově rekonstruované budově bývalé záložny a pošty v Nákle. Během let se v této budově nacházela i hospoda a řeznictví.
  Adresa:Náklo č. 14
  Náklo 783 32
  tel.: 585 967 509
  Matrika:Magda Dostálová
  Internet:naklo@volny.cz
  Dům se záložnou - 1925Budova s hostincemRekonstrukce budovi Obecního úřadu